9914 TF TENI DLYA VEK 4 CVET"INST QUARTET EYE"003

Item 1 of 1
Item 1 of 1
9914 TF TENI DLYA VEK 4 CVET"INST QUARTET EYE"003

60.5 man


  • Kategoriyasy Ten
  • Beýany

    “Topface Quartet Instyle PT502 Göz kölegesi” - ýeňil, tebigy ýa-da baý dramatiki göz düzümini döretmek üçin ulanyp boljak dört sany ajaýyp gabat gelýän kölege. TopFace markasy tarapyndan hödürlenýän reňkleriň arasynda bitarap we açyk reňkler bar. Guralyň ýokary pigmentasiýasy bar, şonuň üçin makiýaž çotga ýa-da sponž aňsatlyk bilen ýazylýar, derä gowy reňk berýär. Kölegeler togalanmaýar, gabaklaryň üstünde-de berk dur. Olar tozan ýa-da çökmeýärler, gowy gatlakly bolup, iň ýokary doýma gazanmaga mümkinçilik berýär. Kölegeleriň mahmal gurluşy, olaryň atlas görnüşi sizi begendirer.

  • Öndüriji ýurdy: Türkiýe
  • Görnüşi: ten
  • Nomer: 003
  • Ölçegi: 10gr
  • Halanan sany 0
  • Seredilen sany 4

Meňzeş harytlar