Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel bambuk "Loreva" Serin suw 55 ml

24.9 man

 • Kategoriyasy Howany tämizleýji
 • Beýany

  Öý ysy "Deňiz şemaly" LOREVA sizi deňiz kenaryndaky ýaly, kenara düşýän köpükli tolkunlar rahatlyk we rahatlyk berýän ýaly rahatlandyryjy şemalyň ysy bilen gurşap alar. Kompozisiýanyň başlangyç belliklerinde mentol we sitrus yslary bar, kompozisiýanyň ýüregi gül bellikleri, deňiz bellikleri we arassalygy söýýänler üçin ys berýär. Öý üçin ys, baýlaşdyrylan we tebigy ýaglary öz içine alýan efir ýaglarynyň garyndysyny howada ýaýradýar. Ys, kwartirada, ofisde, kafede ýakymly we täze ys döreder. Ys diffuzeri tüsse we öý haýwanlarynyň daşarky yslaryndan dynar, ýerine rahatlyk we rahatlyk atmosferasyny döredýän ýakymly ys bilen çalşar. Bezeg görnüşi sebäpli ys özboluşly sowgat bolar. Otagdaky temperatura baglylykda “Deňiz şemaly” 55 ml öý atyry 4-5 hepdä çenli ýakymly ys ýaýradýar. Ysyň intensiwligi goýlan taýaklaryň sany bilen kadalaşdyrylýar.

 • Brend:
  LOREVA
 • Halanan sany
  0
 • Seredilen sany
  274

Meňzeş harytlar