Oswejitel "Loreva" Tropikal miwe 55 ml

Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel "Loreva" Tropikal miwe 55 ml

26 man


  • Kategoriyasy Howany tämizleýji
  • Beýany

    Lorewa tropiki miweler öýüniň ysy, dünýäniň ähli miweleriniň ysly tropiki şarlawugyna çümmäge mümkinçilik berer. Dürli täze tropiki miweler we güller ilkinji demden ýürekleri özüne çekýär. Baýlanan we tebigy ýaglary öz içine alýan ýakymly we ýakymly zatlar berýär öýlerde, ofislerde, kafelerde we beýleki ýerlerde täze ys. Aroma Diffuzer "Tropiki miweler" tüsse we öý haýwanlarynyň yslaryndan dynyp, ýakymly miweli ys bilen çalşyp, keýpiňi ýokarlandyrar we rahatlyk atmosferasyny döreder. Bezeg görnüşi sebäpli bu hoşboý ys özboluşly sowgat bolar. Otagyň temperaturasyna baglylykda, tropiki miweler 55 ml. Öý atyry 4-5 hepdä çenli ýakymly ys ýaýradýar. Hoşboý ysyň intensiwligi goýlan taýaklaryň sany bilen kadalaşdyrylýar.

  • Brend: LOREVA
  • Halanan sany 0
  • Seredilen sany 109

Meňzeş harytlar