2285 KLYEVYI SHAMPUN-PENKA OT MAKUSHKI DO PYAT 250

Item 1 of 1
Item 1 of 1
2285 KLYEVYI SHAMPUN-PENKA OT MAKUSHKI DO PYAT 250

37.2 man


  • Kategoriyasy Şampun
  • Beýany

    Çaganyň saçyny we duýgur derisini ýumşak arassalamak üçin "Täçden dabanyna" şampun-köpük döredildi. Süýt beloklary derini ýumşadýar. Zygyr ýagy tebigy näzikligini saklaýar. Bugdaý beloklary deriniň ýüzünde çyglylygy saklaýar. Vanna köpügi hökmünde ulanylyp bilner. Gözleri auşatmaýar, derini guratmaýar we gaharlandyrmaýar, sabyn ýok. pH neýtral we gündelik ulanmak üçin amatly

  • Görnüşi: şampun
  • Göwrümi: 250 ml
  • Jynsy: çagalar üçin
  • Halanan sany 1
  • Seredilen sany 38

Meňzeş harytlar