2414 MICELYAR VODA D/SNYATIYA MAKIYAJA 150 ml

Item 1 of 1
Item 1 of 1
2414 MICELYAR VODA D/SNYATIYA MAKIYAJA 150 ml

25.6 man


  • Kategoriyasy Gel, kremlar, syworotkalar
  • Beýany

    Deriňizi täsirli arassalamak we gözellik üçin “Gözellik” gözelligi farmasewtiki tehnologlar, amatlylygy, netijeliligi we howpsuzlygy birleşdirýän ýumşak mikellar arassalaýjysyny döretdiler. Önüm gury we duýgur deri üçin amatlydyr. Mikellar suwy işjeň mikropartikller - hapalaryň derisini ýumşak we çalt arassalaýan, ýüzden, dodaklardan we gözlerden makiýaupy ýuwaşlyk bilen aýyrýan mikeller esasynda ösdürilýär. Üzüm tohumy ýagy antioksidant täsir edýär, derini intensiw iýmitlendirýär, gözelligini we ýaşlygyny goramaga kömek edýär. Romaşka we allantoin gaty ýumşadylýar. Symcalmin-iň işjeň komponenti derini köşeşdirýär, gyzarmagyny we gyjyndyrmasyny azaltmaga kömek edýär we kompozisiýa äheňine giren alma ajaýyp görnüşde täzelenýär.

  • Öndüriji ýurdy: Ukraina
  • Göwrüm: 150 ml
  • Görnüş Mitselar suwy
  • Halanan sany 1
  • Seredilen sany 45

Meňzeş harytlar