Emsan çal gazan

Item 1 of 1
Item 1 of 1
Emsan çal gazan

455 man

1,276.1 man

Auksion
Auksion barada düşündiriş
Iň soňky teklip:

350 man

Teklipler

  • Kategoriyasy Gazan, saç toplumy
  • Beýany

    Toparymyz size kiçijik AUKSION geçirmegi we halaýan önümiňizi iň arzan bahadan satyn almaga mümkinçilik döretdi. Goýlan harytlaryň iki sany bahasy bolup biri auksiona goýlan baha, biräm auksiona gatnaşmazdan goýlan baha. Gatnaşmak üçin näme etmeli? Başlangyç goýlan bahany süýşüriň, ýagny auksionda goýlan harydyň bahasy 50 man bolsa, 55 man diýip teswir ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Her hepde, Duşenbe gününden Anna gününe çenli auksion dowam eder. Anna güni 18: 00-da netijeler jemlener we ýeňijiler öz harydyny alarlar . Auksiona gatnaşmazdan goýlan baha 1276.1 man Ýeňiji Kerim 455 man

  • Brend: Emsan
  • Görnüş: gazan
  • Öndüriji ýurdy: Türkiýe
  • Reňki: çal
  • Halanan sany 0
  • Seredilen sany 685

Meňzeş harytlar