Item 1 of 1
Item 1 of 1
Sabyn “Ladiva” Zeýtun 10 san/225gr.

20 man

 • Kategoriyasy Sabyn
 • Beýany

  Nemlendiriji Deriniň beden we saç üçin gündelik ulanylyşyny kadalaşdyryň. Saçda we deride ulanylyp bilner. Nemlendiriji täsir derini täze we çygly saklaýar. Deriňiziň has ýagty we sagdyn görünmegine kömek edýär.

 • Görnüşi:
  sabyn
 • Halanan sany
  0
 • Seredilen sany
  204

Meňzeş harytlar