Item 1 of 1
Item 1 of 1
Farmstay Snail mask sheet 23 ml

7 man

10 man
 • Kategoriyasy Ýüz üçin maskalar
 • Beýany

  Ulitka mukininiň köp mukdary bolan maska ​​deriniň berkligini we çeýeligini üpjün eder, wagtyndan öň garramakdan gorar, berkider we nemlendirer. Ulitka mukin derini ajaýyp dikeldýär, täzelenmegine we ýaşamagyna kömek edýär. Maska gyzarmagy, çişmegi aýyrmak, deri gowulaşdyrmak we ýalpaklygy ýok etmek üçin oňat serişdedir. Bu gural deriniň ýüpekligini çalt dikeltmäge, makiýaž ulanmaga taýýarlanmaga we daşky gurşawyň ýaramaz täsirlerinden goramaga kömek eder.

 • Görnüşi:
  ýüz üçin maska
 • Ulanylyşy:
  Ýüz
 • Jynsy:
  zenan
 • Öndüriji ýurdy:
  Hytaý
 • Brend:
  Farmstay
 • Göwrümi:
  23 ml
 • Halanan sany
  3
 • Seredilen sany
  169

Meňzeş harytlar