Item 1 of 3
Item 1 of 3
Çaý “Karadeniz Matcha” 50 gr

103.5 man

 • Kategoriyasy Зелёный чай
 • Beýany

  “Karadeniz Matcha” çaýynyň peýdalary: Sizi uzak wagtlap dok saklap, ýaglaryňyzy ýakyp horlanmagyňyza kőmek edýär. Garrylygy gijikdirýär. Bedeniňize gűýç berip özüňizi has gowy duýmagyñyzy űpjűn edýär. Rak keseliniň we sowuklamanyň öňüni alýar. Matça (Matcha) çaýy hakynda Matça (Matcha) çaýy – düzüminde köp mukdarda hlorofil we antioksidantlary özünde jemleýän gök çaýyň görnüşi bolup, Türkiýäniň ýörgünli çaý merkeziniň şäheri bolan Rizede çaý ýapraklaryndan öndürilýär. Çaý Ýaponiýada gelip çykyp, plantasiýasy we önümçiligi “Karadeniz Matcha®” kysymy bilen Türkiýededir. “Karadeniz Matcha®” çaýyny - nädip içmeli? 80 derejede 200 ml gaýnadylan suwa ýarym çaý çemçesi Matça (Matcha) çaýyny goşmak ýeterlikdir. Çaýy islegiňize görä sowuk görnüşde, süýt ýa-da şeker bilen içip bilersiňiz. Şeýle hem süýjülikleriňize, tortlaryňyza, kökelere we keksleriňize we kokteýllere goşup ulanyp bilersiňiz. Göwreli aýallarymyza we emdirýän (6 aýa çenli) enelerimize maslahat bermeýäris.

 • Öndüriji ýurdy:
  Türkiýe
 • Halanan sany
  7
 • Seredilen sany
  263

Meňzeş harytlar