Item 1 of 5
Item 1 of 5
Garnitura JBL Bluetooth Tune 510 ak

674.1 man

754.1 man
  • Kategoriyasy Nauşniklar
  • Beýany

    JBL Live 510BT Ak Bluetooth 5.0 JBL Pure Bass Sesi we 40 sagat batareýa ömri bolan simsiz gulakly nauşnikler Bluetooth 5.0 - Köp nokatly birikme - JBL Pure Bass sesi - Elsiz jaňlar - Google Assistent we Siri utgaşykly - 40 sagat batareýanyň ömri - bukulýan dizaýn - Ak Bütin gün basdan lezzet alyň! JBL Tune 510BT Bluetooth nauşnikleri, JBL Pure Bass-yň güýçli sesinden hiç hili çäklendirmesiz lezzet almaga mümkinçilik berýär. USB-C kabeli bilen bary-ýogy 5 minutda zarýad berlende, ulanmak gaty aňsat we 40 sagada çenli arassa lezzet we ýene 2 sagat aýdym-saz berýär. Mundan başga-da, başga bir enjamda wideo ýa-da film görýän bolsaňyz we jaň gelse, 510BT sazlaň, birikmäni tiz wagtda telefonyňyza geçirer, şonuň üçin jogap bermezden jogap berip bilersiňiz. “Bluetooth 5.0” açyk bolsa, bu JBL nauşnikleri, smartfonyňyzy ulanman Siri ýa-da Google-a birikmäge mümkinçilik berýär. Netijede, olaryň bukulýan dizaýny olary gündelik durmuşyňyzyň ähli ugurlarynda aýdym-saz üçin aňsat çözgüt edip, götermegi aňsatlaşdyrýar.

  • Halanan sany
    3
  • Seredilen sany
    201

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar