Item 1 of 4
Item 1 of 4
Razer LEVIATHAN 5.1 gürleýjiler Ses paneli

4,788 man

  • Kategoriyasy Akylly kolonkalar
  • Beýany

    5.1 töweregi ses ulgamy bolan Razer Lewiathan Ses paneli, islendik iş stoly monitorynyň ýa-da oýun konsolynyň aşagyna aňsatlyk bilen laýyk gelýär. Ansatlyk bilen ýerleşdirmek üçin köp taraply bolsa-da, bu ses panelinde iň ösen Dolby® tehnologiýasy, ajaýyp dinleýjiler we rowaýata öwrülen oýun söweşlerinden baý ses ýa-da halaýan sazlaryňyzy smartfonyňyzdan akdyrmak üçin aýratyn subwoofer bar. 5.1 KANAL GÖRNÜŞI Dolby® wirtual gürleýjiniň köp kanally gaýtadan işlemek algoritminden dörän Razer Lewiathananyň baý daş-töwereginden lezzet alyň. “Razer Lewiathan Soundbar” -da daş-töwerekdäki oýun oýunlary üçin optimallaşdyrylan 4 sany ajaýyp sazlanan gürleýjisi (2 x 2,5 “doly aralyk draýwer we 2 x 0.74” twitter) bar. GÖRNÜŞLI SAZYK GEÇIRMEK ÜÇIN BLUETOOTH V4.0 APTX® Razer Lewiathan, Bluetooth v4.0 aptX® tehnologiýasyny ulanyp, Bluetooth bilen işleýän enjamlara birikýär. Şol bir wagtyň özünde sesiň hili iň giň dinamiki diapazonda simli baglanyşykdan tapawutlanmaýar. 10 metre çenli aralyk aralygy bilen, simsiz kynçylyksyz halaýan aýdym-sazyňyzdan lezzet alyp bilersiňiz. Razer Lewiathan, bir gezek basmak üçin täzeden birikdirilen enjamlary hem ýada salýar. Gurlan NFC tehnologiýasy ultra çalt birikmegi kepillendirýär. GÖRNÜŞ BILEN ÇYKAN BASLAR ÜÇIN BAŞGA SUBWOFER Güýçli subwoofer bilen, 5.25 ”pes otly gürleýjisi bilen, bas we pes ýygylyklary ýoýulmazdan takyk köpeltmek üçin ýörite oturdylan Razer Lewiathan, döşüne urýan ýürek ýaly eşidilýär. Bir wagtyň özünde 2 sany doly sazlanan doly aralyga gürleýjisi we 2 twitter bilen Razer Lewiathan, hrustal arassa orta we ýokary derejeli sesleriň doly spektrini berýär.

  • Halanan sany
    2
  • Seredilen sany
    124

Meňzeş harytlar