Çagalaryň kamerasy Mikki Maus

Item 1 of 3
Item 1 of 3
Çagalaryň kamerasy Mikki Maus

1,596 man


  • Kategoriyasy Wideokameralar
  • Beýany

    Kamerada ýönekeý we duýgur dolandyryşlar bar.Çagaňyz ulularyň kömegi bolmazdan aňsatlyk bilen surata düşüp biler Çaga düwmeleri basanda, kamera belli bir ses çykarýar, bu hereketleriň dogry ýerine ýetirilýändigini görkezýär.

  • Öndüriji ýurdy: Türkiýe
  • Halanan sany 1
  • Seredilen sany 321

Meňzeş harytlar