Sowgat toplumy "WOMEN`S SECRET"

Item 1 of 1
Item 1 of 1
Sowgat toplumy "WOMEN`S SECRET"

293.3 man


  • Kategoriyasy Kremlar, losýonlar, gel we ýaglar
  • Beýany

    Sowgat toplumy "aýalyň syry" sumkaňyz üçin hökmany zat. Garpyz partlamasy size ajaýyp täzelik berer, dünýäniň dürli künjeklerinden ekzotik maddalar deriňizi witaminler we çyglylyk bilen doldurar. Garpyz nemlendiriji el kremi - deriňizi çuňňur nemlendirjek we tomsuň energiýasy bilen zarýad berjek halaýan miweleriňiziň partlaýjy kokteýli! Organiki garpyz ekstrakty - witaminleriň we mikroelementleriň düzümindäki çempion: derini çuňňur iýmitlendirýär we elastik edýär. Gök önüm kollagen - çyglylyk bilen doýýar, derini ýaş we tekiz edýär. Gialuron kislotasy derini has elastik we owadan edýär, goraýar, eliňize täze görnüş berýär. Süýji, tagamly, şireli garpyz - hoşboý ysly dodak gahrymany, dodaklaryňyzyň birmeňzeş bolmagy üçin näme etmelidigini anyk bilýär! Organiki taý garpyz ýagy, organiki kislotalara baý tomus bejergisi. Organiki kokos ýagy dodaklaryň näzik derisini güýçli iýmitlendirýär we mahmal we ajaýyp özüne çekiji edýär. Organiki shea ýagy ýumşadýar we nemlendirýär, düzümindäki trigliseridleriň kömegi bilen çyglylygy saklamaga kömek edýär. Bu serginlediji ýüz dumanlary derrew güýçlendirer, tomsuň ysyny berer we günüň dowamynda deriňize ýagtylyk berer! Garpyz gidrolat ajaýyp sagdyn maddadyr! Täzeleýär, deri gowulaşdyrýar we derini ajaýyp ýumşak galdyrýar. Gialuron kislotasy derrew nemlendirýär we ýumşadýar, deriniň tebigy deňagramlylygyny dikeldýär. C witamini - iň güýçli antioksidant, bada-bat ses berýär, güýçlendirýär we şöhle saçýar.

  • Öndüriji ýurt: Rossiýa
  • Brend: Planeta Organica
  • Halanan sany 0
  • Seredilen sany 125

Meňzeş harytlar