Gurak we duýgur deri üçin 100% tebigy nemlendiriji suwotularyň ýüz maskasy

Item 1 of 3
Item 1 of 3
Gurak we duýgur deri üçin 100% tebigy nemlendiriji suwotularyň ýüz maskasy

206.3 man


  • Kategoriyasy Ýüz üçin maskalar
  • Beýany

    Gury we duýgur deri üçin. - norwegiýadan we braziliýadan ösümlik ekstraktlaryny we ýaglaryny gönüden-göni üpjün etmek; - deriniň derrew gidrasiýasy; - güýçli antioksidant täsiri; - deriniň suw balansynyň kadalaşmagy; - alýumin membranasy bilen möhürlenip bilner. Deňiz ösümliklerindäki beloklaryň, aminokislotalaryň, uglewodlaryň we witaminleriň düzümi gury ösümliklere garanyňda on esse ýokarydyr. Gyzyl suwotularyň düzüminde suwsuz deride çyglylygy saklaýan we çeýeligini dikeldýän özboluşly polisakarid furcellaran bar. Deňiz ösümlik maskasy deriniň çyglylygynyň deňagramlylygyny kadalaşdyrýar, öýjükleri erkin radikallardan goraýar. Amazon suw hozy, düzümindäki işjeň maddalaryň kömegi bilen gury derini intensiw iýmitlendirýär, derini täzeleýär we hatda daşlaşdyrýar.

  • Brend: Planeta Organica
  • Öndüriji ýurdy: Rossiýa
  • Göwrümi: 100 ml
  • Halanan sany 1
  • Seredilen sany 146

Meňzeş harytlar