Dodaklar üçin maska

Item 1 of 1
Item 1 of 1
Dodaklar üçin maska

162 man


  • Kategoriyasy Dodak üçin balzamlar we skrablar
  • Beýany

    Gijeki dodak maskasy uky wagtynda dodaklaryň derisini intensiw ýagdaýda täzeleýär. Dodaklaryňyzy ýumşak we nemlendirmek üçin hemme zady öz içine alýar. Irden täsirinden lezzet almak üçin bu maskany ýatmazdan ozal etmegi maslahat berýäris. IŞLE. .N GIPOALLERGENIK KOMPONENTLERI: Gialuron kislotasy derrew nemlendirýär we ýumşadýar, gury dodaklaryň meselesini çözýär. Organiki shea ýagy dodaklary intensiw ýagdaýda täzeleýär we ýumşadýar. Şemli mumy dodaklaryňyzy iýmitlenmezden iýmitlendirýär.

  • Göwrümi: 20 ml
  • Brend Planeta Organica
  • Halanan sany 0
  • Seredilen sany 217

Meňzeş harytlar