Mini klawiatura

Item 1 of 5
Item 1 of 5
Mini klawiatura

238 man


  • Kategoriyasy Klawiatura we syçanjyk komplektlary
  • Beýany

    “Touchpad” we “Backlight” (rus we iňlis) bilen “Android” we “SMART” teleýaýlymlary üçin simsiz Bluetooth mini klawiaturasy Içindäki yşyklandyryşly simsiz ykjam klawiatura. Diňe goşulan USB kabul edijiniň üsti bilen birleşýär, işlemek üçin goşmaça draýwerleri talap etmeýär. 10 metre çenli aralyk maglumatlary rahat girizmäge mümkinçilik berýär. Klawiatura çalşylýan 300 m * Ah batareýa bilen işleýär, batareýalary satyn almakda goşmaça tygşytlaýar, batareýa bir aýlap işlemek üçin batyrgaýlyk bilen işleýär we mikro-USB porty arkaly zarýad berip bilersiňiz. Gap, arka tarapynda ýakymly plastmassadan ýasaldy. Yzky çyranyň üç reňki bar: ýaşyl, gök, gyzyl, esasanam gije ýa-da garaňky otagda amatly. "Fn" + "F2" esasy kombinasiýalaryny ulanyp, ony açyp bilersiňiz. Jest gözegçiligini goldaýan sensor panelini hem bellemelidiris. Klawiaturada "Fn" düwmesini basyp işjeňleşdirilýän birnäçe goşmaça funksiýa bar.

  • Halanan sany 6
  • Seredilen sany 417

Meňzeş harytlar