Apelsin ekstraktly maska "Lanbena Orange Mask"

Item 1 of 1
Item 1 of 1
Apelsin ekstraktly maska "Lanbena Orange Mask"

40 man


  • Kategoriyasy Gel, kremlar, syworotkalar
  • Beýany

    Maska derini peýdaly maddalar bilen çuňňur iýmitlendirýär, ony C witamini we beýleki witaminler bilen doýurýar, derini güýçlendirýär we sagdyn, ýagty görünýär. Minerallar we witaminler deriniň çişmegine we gyjyndyrylmagyna peýdaly täsir edýär, öýjükleriň täzeleniş proseslerini işjeňleşdirýär. C witamini derini ýagtylandyrýar we ýagty, hatda deri berýär, ýaş tegmillerini, düwürtikleri we düwürtik galyndylaryny aýyrýar.

  • Brend: Lanbena
  • Görnüş Beden üçin maska
  • Halanan sany 1
  • Seredilen sany 111

Meňzeş harytlar