Item 1 of 1
Item 1 of 1
"IMAGES" Black Mask ýüz üçin maska

18.4 man

 • Kategoriyasy Ýüz üçin maskalar
 • Beýany

  Işjeňleşdirilen kömür - iň çuň ýalpaklygy aýyrýar we gözeneklere çuňňur aralaşyp, düwürtik döredýän ýagy aýyrýar. Kalendula we biberi greýpfrut derini çuňňur arassalaýar. Derini arassalamak - gözenekli hapalanan hapalary we artykmaç ýagy aňsatlyk bilen aýryp bilýän, gara başlaryň öňüni alyp biljek güýçli bambuk ekstraktlaryny öz içine alýar. Berkidilen gözenekler - täzelenen formula bilen gabyk maskasy özboluşly güýçli siňdiriji we çuňňur arassalaýyş funksiýasyna eýedir, ýüzüňizdäki boýag tegmilleri ýa-da ýag tegmillerini aýryp biler, bir gezek ulanandan soň gözenekleri berkidip biler. Iýmitleniş - polipeptid kollagen bilen baýlaşdyrylan, aklaýar we derini her gün ýüpek we tekiz edýär. 100% natural charcoal mask maskasynda işjeň kömür, e witaminleri, aloe wera, gliserin we bambuk kömüri bar, bu adaty kömürden has täsirli.

 • Öndüriji ýurdy:
  Hytaý
 • Göwrümi:
  60 g
 • Brend:
  Images
 • Ulanylyşy:
  Ýüz
 • Halanan sany
  2
 • Seredilen sany
  493

Meňzeş harytlar