"Vitex" Perfect My skin Жидкий консилер

Item 1 of 1
Item 1 of 1
"Vitex" Perfect My skin Жидкий консилер

38.9 ман


  • Категория Контур-консилер
  • Описание

    ýaş deri tazelik we çeýeligiň şöhle saçýar. stresden, ýadawlykdan we ukyň ýetmezçiliginden, daşky gurşawyň ýaramaz faktorlarynyň täsiri bilen, ýaşyň ulalmagy bilen deriniň reňki ulalýar we tebigy ýagtylygyny we täzeligini ýitirýär. “Highlight” ýaşlygyň ýagtylygyny derä derrew gaýtaryp berýän ajaýyp önümdir. Deriňize mahmal ýüzleýjiniň diňe birneme ýeňil degmegi - ýalpyldawuk, täzelik bilen doldurylýar, janlylykdan doly görünýär. Iň kiçi şöhlelendiriji bölejikleriň kömegi bilen, tapawutlandyryjy ýüz keşbini oňat bellemäge, olary heýkeltaraş we ajaýyp etmäge mümkinçilik berýär. Ajaýyp maslahatlar: Gündelik makiýaňyzda täze, şöhle saçýan reňk üçin az mukdarda ulaldyjy ulanyň. kaşaň we özüne çekiji görnüş üçin agşamky makiýa toa has köp öwüşgin goşup bolýar. marka: vitex düzümi: suw, siklopentasiloksan, sikloheksasiloksan, gliserin, dipropilheptil karbonat, dimetikon, dimetikon / winiltrimetilsiloksizilikat kopolimer, titanium dioksid, mika, trietoksikaprililsilan, lauryl peg-10 trisilisil, dimetikon we winil dimetikon, kremniniň dioksidi, atyr düzümi, 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

  • Страна производитель: Беларусь
  • тон: 23
  • Бренд: Витэкс
  • В избранном 1
  • Просмотры 96

Похожие товары