Uniwersal tegmilleri aýyryjy spreý. спрей-пятновыводитель by Aýbölek Faberlic 30151 Faberlik Turkmenistan Official FABERLIC HOME

Item 1 of 2
Item 1 of 2

Baha görkezilmedik

Uniwersal tegmilleri aýyryjy spreý. спрей-пятновыводитель by Aýbölek Faberlic 30151 Faberlik Turkmenistan Official FABERLIC HOME
Aşgabat / Ähli Aşgabat
  • Kategoriyasy Hojalyk himiýa
  • Beýany

    Uniwersal tegmilleri aýyryjy spreý. спрей-пятновыводитель by Aýbölek Faberlic 30151 Faberlik Turkmenistan Official FABERLIC HOME Seriýa: Faberlic Home Önüm hakda Göwrümi: 150 ml. Geýimlerden we islendik matalardan tegmilleri täsirli we ýuwaşlyk bilen aýyrýar. Ýag, ter, kosmetika, çaý, kofe, souslar, şireler, şokolad, otlar we beýleki gaty tegmiller bilen göreşiň. Çalt tegmilleri aýyrmak we matany öňünden bejermek üçin niýetlenendir. Esasanam köýnekleriň we bluzkalaryň ýakalaryny we manžetlerini, joraplaryny we baltalaryny, içki geýimlerini, penjeklerindäki ýagly yzlary, ýeňleri we ýerli tegmilleri ýuwmazdan ozal maslahat berilýär. Aýratynlyklary: Çuň arassalaýyş formulasy. Hapalaryň köp görnüşini aýyrýar. Ak we reňkli matalar üçin. Täze we köne tegmillere garşy täsirli. Çerkezleri, ýakalary, joraplary, geýimleriň ýagly ýerlerini gaýtadan işlemek, ýerli tegmillere ulanmak üçin amatly. Ähli matalar üçin howpsuz. Hlor we agartmasyz. EKOLOGIK ARASSA DÜZÜM Biodegrasiýa edilip bilinme

Ulanyjy
Ulanyjy ady görkezilmedik