Nädip agza bolmaly?

Penjiräniň sag aşakgy burçynda ýerlesýän "Profil" bölümine girmeli. Açylan sahypada “Ulgama girmek” düwmä basmaly we agza bolmagyň görnüşini saýlamaly.

 Kod, Sms we E-mail arkaly

  1. Kod arkaly agza bolmak üçin açylan penjirede telefon belgiňizi ýazmaly we soňra "Ulanyş şertleri we düzgünleri” okap kabul edýärin ýazgynyň üstüne basanyňyzdan soň “Kod ugrat” düwmä basmaly. Siziň telefon belgiňize sms bilen gelen kody ýazmaly we “Tassykla” düwmä basanyňyzdan soň üstünlikli agza bolup bilersiňiz.
  2. Sms arkaly agza bolmak üçin açylan penjirede telefon belgiňizi ýazmaly we soňra "Ulanyş şertleri we düzgünleri” okap kabul edýärin ýazgynyň üstüne basanyňyzdan soň “Tassykla” düwmä basmaly. Açylan penjirede “ Boş sms ugrat” düwmä basmaly. Telefon belgiňizi tassyklamak üçin şu görkezilen +99361-78-42-31 telefon belgä boş sms ugratmaly goşunda dolanyp geleniňizden soň sms tassyklanyança biraz garaşanyňyzdan soň üstünlikli agza bolup bilersiňiz.
  3. E-mail arkaly agza bolmak üçin açylan penjirede e-mail adresiňizi ýazmaly we soňra "Ulanyş şertleri we düzgünleri” okap kabul edýärin ýazgynyň üstüne basanyňyzdan soň “Kod ugrat” düwmä basmaly. Siziň e-mail adresiňize gelen kody ýazmaly we “Tassykla” düwmä basanyňyzdan soň üstünlikli agza bolup bilersiňiz.