Nädip sargyt etmeli?

Supermarket bölümde sargydy saýlaň we sebede goşuň açylan penjirede "sargyda geç" düwmani basyň.

  1. Salgyňyzy saýlaň
  2. Töleg görnüşini saýlaň
  3. Sargytlary gözden geçiriň we ''Sargyt et'' düwmä basyň

Şol hereketlerden soň üstünlikli sargyt edip bilersiňiz