Oswejitel bambuk "Loreva" Deňiz Ýosunu100 ml

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel bambuk "Loreva" Deňiz Ýosunu100 ml

49 man

 • Kategoriyasy Howany tämizleýji
 • Beýany

  Aroma diffuzeri "Deňiz ösümligi" LOREVA dynç almaga we özüňizi dynç alyşda göz öňüne getirmäge kömek eder. Uzyn çägeli kenarlarda duşup, deňziň ysyny alýarsyňyz. Esasy bellik - tropiki kenarlarda ösýän hoşboý ysly deňiz täzeligi. Deňziň sazlaşygy we deňiz suwunyň täze ysynyň ysy orta notalardan ýokarlanýar we oýanmak duýgusyny berýär. Tebigy ýaglary öz içine alýan efir ýagynyň ýakymly ysy öýde, ofisde, kafede we beýleki ýerlerde ýakymly we täze ys berýär. Ys diffuzeri tüsse we öý haýwanlarynyň daşky yslaryndan dynar, ýakymly ys bilen çalşar, keýpiňi gowulandyrar we rahatlyk we rahatlyk atmosferasyny döreder. Bezeg görnüşi sebäpli bu hoşboý ys özboluşly sowgat bolar. Otagyň temperaturasyna baglylykda, deňiz ösümligi 100 ml Öý atyry 6-8 hepde çenli ýakymly ys ýaýradýar. Hoşboý ysyň intensiwligi goýlan taýaklaryň sany bilen kadalaşdyrylýar. Aroma diffuzeri, taýakly öý atyrlary.

 • Brend:
  LOREVA
 • Halanan sany
  0
 • Seredilen sany
  70

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar