Oswejitel bambuk "Loreva" Lavanda 55 ml

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel bambuk "Loreva" Lavanda 55 ml

24.9 man

 • Kategoriyasy Howany tämizleýji
 • Beýany

  LOREWA-nyň “Lavender” öýi üçin hoşboý ysly diffuzor, bellikler bilen gurşalan lawanda baglarynda özüne çekiji täsiriň rahatlandyryjy täsiri. LOREVA markasy bilen daş-töweregiňizde peýda bolan "Lavenderiň ysy". Terapiýanyň täsiri astynda sizi rahatlandyrýar. Ilkinji pursatdan sizi özüne çekýän lawandaň rahatlandyryjy täsiri, ewkalipt bilen bellige jan berýär. Aroma diffuzorlary öýüňizi ýa-da ofisiňizi köptaraply atyr kompozisiýalary bilen doldurar we daş-töwerekdäki atmosferany janlandyrar. Hoşboý yslar parfýumeriýanyň nusgawy düzgünlerine laýyklykda döredilýär. Topokarky bellikleri eşidersiňiz, yzyndan ýürek bellikleri bolar we ahyrynda esasy bellikler ýumşak otly ýaly bolar. Premium, baýlaşdyrylan we tebigy ýaglar bilen düzülen efir ýaglarynyň garyndysy, öýüňize, ofisiňize, awtoulagyňyza we başga-da ýakymly we täze ys berýär. Şahsyýetiňize ýa-da keýpiňize laýyk yslary saýlaň.

 • Brend:
  LOREVA
 • Halanan sany
  0
 • Seredilen sany
  98

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar