Oswejitel bambuk "Loreva" Amber 55 ml

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel bambuk "Loreva" Amber 55 ml

24.9 man

  • Kategoriyasy Howany tämizleýji
  • Beýany

    LOREWA-dan "Amber" öý kaşaňlygyň we asyllylygyň ysyny siňdirdi - mahmal degen ýakymly ys. Gülli we agaçly bellikler bilen gündogar sebäpleri. Bu ysdan dem alanda, onuň nämedigine düşünmekden saklanmak mümkin däl. Howa ýakymly ys ýaýratmak öýde, ofisde, kafede we beýleki jaýlarda ýakymly we täze ys berýän tebigy ýaglar bilen baýlaşdyrylan. Aroma diffuzeri Amber tüsse we öý haýwanlarynyň yslaryndan dynyp, ýakymly agaç ysyny çalşyp, keýpiňi gowulandyrar we rahatlyk we rahatlyk atmosferasyny döreder. Bezeg görnüşi sebäpli bu ys dostlaryňyza özboluşly sowgat bolar.

  • Halanan sany
    0
  • Seredilen sany
    91

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar