Oswejitel bambuk "Loreva" Mango 110 ml

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel bambuk "Loreva" Mango 110 ml

43 man

  • Kategoriyasy Howany tämizleýji
  • Beýany

    Mango üçin özüne çekiji hyjuw, LOREVA markasy bilen daş-töweregiňizde ýüze çykýan özboluşly ekzotik miwe "Taze mangonyň tagamy" bilen utgaşdy. Mango dünýädäki iň bejeriji ekzotik miwedir. Mangonyň ysy, özüne çekiji aýratyn ysy sebäpli otagyňyza tropiki jennetiň täzeligini berer. Öýde rahatlyk höküm sürýär. Daşarky yslar derrew ýitýär: iýmit, öý himiki serişdeleri, tüsse, diňe öý atyrynyň ýakymly ysy duýulýar.Tropiki şemal bilen daş-töwereginiň atmosferasyny janlandyrýar. Günorta Afrikada ösdürilip ýetişdirilen mangonyň miwelerini özüne çekýär, mango miwelerini we mango güllerini özüne çekýär. Aroma diffuzorlary öýüňizi ýa-da ofisiňizi köptaraply atyr kompozisiýalary bilen doldurar we daş-töwerekdäki atmosferany janlandyrar. Hoşboý yslar parfýumeriýanyň nusgawy düzgünlerine laýyklykda döredilýär. Topokarky bellikleri eşidersiňiz, soň ýürek bellikleri açylar we ahyrynda esasy bellikler ýumşak basylýar. Premium, baýlaşdyrylan we tebigy ýaglar bilen düzülen efir ýaglarynyň garyndysy, öýüňize, ofisiňize, awtoulagyňyza we başga-da ýakymly we täze ys berýär. Şahsyýetiňize ýa-da keýpiňize laýyk yslary saýlaň.

  • Halanan sany
    0
  • Seredilen sany
    138

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar