Oswejitel bambuk "Loreva" Melek 110 ml

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel bambuk "Loreva" Melek 110 ml

43 man

 • Kategoriyasy Howany tämizleýji
 • Beýany

  LOREVA-dan öýdäki hoşboý ys "Jülgäniň liliýasy we tagamly güller" atly ajaýyp gül dessesini gizleýär. Bu syrly ys sizi düýşleriň ajaýyp baglaryna alyp barar. Aroma diffuzeri "ANGEL" şeýle bir ýagty we şol bir wagtyň özünde mylaýym, ony gaýta-gaýta dem almak isleýärsiňiz. Baýlyga we tebigy ýaglary öz içine alýan ýakymly ys howada ýaýramak, öýde, ofisde, kafede we beýleki jaýlarda ýakymly we täze ys berýär. Ys diffuzeri tüsse we öý haýwanlarynyň daşky yslaryndan dynar, ýakymly ys bilen çalşar, keýpiňi gowulandyrar we rahatlyk we rahatlyk atmosferasyny döreder. Bezeg görnüşi sebäpli bu hoşboý ys özboluşly sowgat bolar.

 • Brend:
  LOREVA
 • Halanan sany
  0
 • Seredilen sany
  99

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar