Oswejitel bambuk "Loreva" Kardelen 110 ml

Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel bambuk "Loreva" Kardelen 110 ml

43 man


  • Kategoriyasy Howany tämizleýji
  • Beýany

    LOREWA-dan “Kardelen” atly ysdiffuzlar täze açyk gülleri we bahar paslyny güýçlendirer. Bu gymmat bahaly atyr ýaly, garly bellikler gyş şemaly bellikleri bilen birlikde atmosferany täzeleýär. Baýlaşdyrylan we tebigy ýaglary öz içine alýan efir ýagynyň ýakymly ysyny howada ýaýratmak, öýde, ofisde, kafede we jaýda ýakymly we täze ys berýär. Ys ýaýradyjy tüsse we öý haýwanlarynyň ysyndan dynar, ýerine ýakymly bahar ysyny çalşar, keýpiňi gowulandyrar we rahatlyk we rahatlyk atmosferasyny döreder. Bezeg görnüşi sebäpli bu hoşboý ys özboluşly hyzmat eder.

  • Brend: LOREVA
  • Halanan sany 0
  • Seredilen sany 75

Meňzeş harytlar