SHOW YOUR LUMOS CLEAR GLOSS NEW

( 5.00 )
1 bahalandyrma
Item 1 of 1
Item 1 of 1
SHOW YOUR LUMOS CLEAR GLOSS NEW

31.5 man

 • Kategoriyasy Pomada
 • Beýany

  Ultra ýalpyldawuk we ýagtylygy şöhlelendirýän gurluşy bilen aýdyň dokumasy bilen dodaklara has doly görnüş berýär. Lumos pomadaňyzy görkeziň, ýeňil gurluşy we çygly görnüşi bilen, dodaklara tebigy öwüşgin berýär, ýeke ýa-da mat pomada bilen gutarnykly täsir edip biler. Her gezek ulanylandan soň aňsatlyk bilen arassalanan silikon, aç-açan ulanyjynyň kömegi bilen aňsat ulanylmagyny üpjün edýär. Wegetarian, hyýanatçylykly we dermatolog tarapyndan tassyklanan. Parabenslerden we glýutensiz. 2 ml

 • Formasy:
  Stick
 • Görnüşi:
  dodaga öwüşgin beriji
 • Brend:
  Pastel
 • Jynsy:
  zenan
 • Öndüriji ýurdy:
  Türkiýe
 • Halanan sany
  21
 • Seredilen sany
  3037

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar