Item 1 of 1
Item 1 of 1
Kaoyo Snail Nourish Repair Face cream 60 g

25 man

 • Kategoriyasy Gel, kremlar, syworotkalar
 • Beýany

  Ulitka ekstrakty bilen nemlendiriji krem ​​Kaoyo Deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar, guraklygy ýok edýär, gyjyndyrmany aýyrýar we deriniň garramagyny haýalladýar, ajallary azaltmaga we deriniň çyglylygynyň ýitmegine kömek edýär. Aagly ýag goýmaýar we ajaýyp siňdirilýär. KAOYO kreminde derä goraýjy we dikeldiji täsir edýän, täze birleşdiriji dokumanyň sintezini ýokarlandyrýan, wagtyndan öň garramagy gowy nemlendirýän we goraýan, şeýle hem pigmentasiýa garşy durýan gymmatly ulitka mukus ekstrakty bar. Ulitka ekstrakty bolan önümler deriniň ähli görnüşleri üçin amatlydyr, esasanam düwürtik, ulaldylan gözenekler, düwürtikler, pigmentasiýa, yzlar we yzlar, gury, zeriksiz we jansyz deri bilen maslahat berilýär.

 • Görnüşi:
  Ýüz üçin krem
 • Öndüriji ýurdy:
  Hytaý
 • Göwrümi:
  60 g
 • Halanan sany
  7
 • Seredilen sany
  1575

Meňzeş harytlar