Klawiatura Apple Simsiz MC184RS/B (Ruslaşdyrylan)

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 3
Item 1 of 3
Klawiatura Apple Simsiz MC184RS/B (Ruslaşdyrylan)

498.8 man

  • Kategoriyasy Klawiaturalar
  • Beýany

    Jadyly klawiatura birbada birnäçe täzelikleri birleşdirýär: üýtgeşik inçe dizaýn, oturdylan zarýad berilýän batareýa we kämilleşdirilen esasy mehanizm. Her bir açar üçin pes profilli we optimal syýahat, şeýle hem esasy durnuklylygy ýokarlandyrýan gaýçy mehanizmi bilen, Jadyly klawiaturada ýazmak diýseň amatly we takyk. Klawiatura Mac-a awtomatiki birikdirilýär we derrew ulanmaga taýyn. Batareýa ajaýyp uzak dowam edýär, klawiaturany bir zarýadda bir aý ýa-da has köp wagtlap işleýär. Getirmegiň mazmuny: • Jadyly klawiatura; • ningyldyrym / USB kabeli. Ulgam talaplary: OS X 10.11 ýa-da has soňraky Bluetooth bilen işleýän Mac, iOS 9.1 ýa-da has soňraky iOS enjamlary. Esasy aýratynlyklary: Multimedia düwmeleri, birikmek we giňeltmek, Bluetooth, ningyldyrym porty, simsiz birikmek.

  • Halanan sany
    1
  • Seredilen sany
    248

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar