DEERMA F600 AK WE GARA RENKDE 5L

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 1
Item 1 of 1
DEERMA F600 AK WE GARA RENKDE 5L

540 man

 • Kategoriyasy Howany nemlendirijiler we hoşboý ys berijiler
 • Beýany

  Nemlendirijide el degirmelere derrew jogap berýän we ýerine ýetirmek üçin buýruklary iberýän uly sensor dolandyryş paneli bar. Diňe iki gezek basmak bilen, displeý otagda çyglylygyň amatly derejesini döretmäge mümkinçilik berýär. Uly displeý howanyň ýagdaýyna gözegçilik etmek we gözegçilik etmek üçin amatly we ýumşak yşyk çyrasy gözleri gaharlandyrmaýar. Temperaturany gözegçilikde saklamak we görkezmek, iň amatly ýapyk howany saklamaga kömek edýär. Akylly datçikler howanyň üýtgemegine gözegçilik edip, içerdäki howa şertlerine ýakyndan gözegçilik edýärler, şonuň üçin howanyň üýtgemegi barada has köp maglumat alyp bilersiňiz.

 • Brend:
  Xiaomi
 • Halanan sany
  5
 • Seredilen sany
  882

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar