Item 1 of 5
Item 1 of 5
Pomada-galam gaş üçin - Bourjois Brow Pomade №003

64.9 man

99.9 man
  • Kategoriyasy Pomada
  • Beýany

    Düşündiriş Gözleriňizi tebigy görnüşli gaş reňkini döretmek üçin gaýratly süýşýän möhüm önüm bolan Bourjois Brow Pomade bilen kesgitläň. Uzak wagtlap dowam edýän galam, şekilleri kesgitlemek we seýrek ýerleri doldurmak üçin gowy garyşýar we gaşlaryň göwrümini we reňkini ýitirýär. Bu setirde az tagalla bilen tebigy netijäni almaga mümkinçilik berýän köp öwüşgin bar. Ulanyş tertibi 1. Gaşlaryňyzy galam bilen çyzmazdan ozal, olary seresaplylyk bilen daraň. 2. Gaş çyzygy boýunça hereket edip, gaşlary reňkläň. Aýratynlyklary Reňk: №003 BRUN Göwrümi: 3.25gr Brend ýurdy: Fransiýa Öndürildi: Fransiýa

  • Halanan sany
    1
  • Seredilen sany
    24

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar