Item 1 of 5
Item 1 of 5
Tuş kirpik üçin - Wet n Wild Mega Protein Mascara

119.9 man

 • Kategoriyasy Tuş
 • Beýany

  Düşündiriş Mega Protein Mascara bilen kirpikleriň göwrümi we uzynlygy üçin beloklaryň güýjüni ulanyň! Ýagtylyk yzygiderliligine eýe bolup, kirpikleriň birinji gatdan täsirli bölünmegini we gysylmagyny üpjün edýär. Maskara kirpikleri köklerinden göterýär, bükýär, galyňlaşdyrýar we uzaldýar we reňkleri iň ujuna çenli galdyrýar. Baý gara pigmentler güýçli we çuňňur reňk berýär, belok toplumy kirpikleri iýmitlendirýär we güýçlendirýär. Ulanyş tertibi Önümi kirpik setirinden uçlaryna çenli egrem-bugram hereketde ulanyň. Soňra islenýän göwrüme ýetmek üçin çotgany kirpikleriň üstünden geçirip gaýtalaň. Aýratynlyklary Reňk: VERY BLACK Göwrümi: 6ml Brend ýurdy: ABŞ Öndürildi: Hytaý

 • Brend:
  Wet N Wild
 • Halanan sany
  0
 • Seredilen sany
  55

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar