Howa çyglandyryjy "Saklanan gül" mini

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 3
Item 1 of 3
Howa çyglandyryjy "Saklanan gül" mini

140 man

170 man
  • Kategoriyasy Howany nemlendirijiler we hoşboý ys berijiler
  • Beýany

    Nemlendiriji "Saklanan gül" Bu göçme nemlendiriji otagyňyz ýa-da ofisiňiz üçin ajaýyp. Şeýle hem reňkli gijeki yşyk hökmünde ulanylyp bilner. Ýokarsynda reňkli yşyk çyrasy bar. Göwrümi: 220 ml Iki iş tertibi: üznüksiz we aralyk. Göni USB kabelinden işleýär. (Goşulýar) Iş wagty: 4-den 6 sagada çenli (re modeime baglylykda) Içindäki gülleriň reňkleri: garyşdyryň

  • Halanan sany
    2
  • Seredilen sany
    104

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar