Pastel dyrnak üçin lak 13 ml 37

Item 1 of 1
Item 1 of 1
Pastel dyrnak üçin lak 13 ml 37

15 man


 • Kategoriyasy Laklar
 • Beýany

  Dyrnaklaryňyzda dykyz örtük gurluşy we ajaýyp köýnegi bolan Pastel Nude dyrnak bilen tebigy, owadan we döwrebap stil döredip bilersiňiz. Bu dyrnak çalmak bilen, manikýuryňyza innowasiýa stili goşjak deriňiziň äheňine laýyk gelmegi saýlap bilersiňiz. Dyrnaklaryň we elleriň saglygyna zyýanly maddalary öz içine almaýan ýörite formula bar. Onuň galyň we ýumşak çotgasy dyrnaklaryň şekiline laýyk amaly amaly üpjün edýär. Bu gödeksizlik we wegan.

 • Jynsy: zenan
 • Göwrümi: 13 ml
 • Görnüş: lak
 • Brend: Pastel
 • Nomer: 37
 • Öndüriji ýurdy: Türkiýe
 • Halanan sany 0
 • Seredilen sany 174

Meňzeş harytlar