Item 1 of 3
Item 1 of 3
DIGITAL MICROSCOPE OMEKIE 1600X

353.7 man

  • Kategoriyasy Mikroskoplar
  • Beýany

    1600x USB sanly mikroskop + saklaýjy, 8 sany LED ýagtylyk çeşmesi (şnurda ýagtylygy sazlamak), programma üpjünçiligi. Surat datçigi: 2 megapiksel kamera Jpg-de 160x120-den 1600x1200-a çenli ölçegli suratlar 160x120-den 1600x1200-a çenli durulykda wideo düşüriň Adaty optiki mikroskoplardan tapawutlylykda sanly USB mikroskoplaryň inkär edip bolmajak artykmaçlyklary bar. Sanly mikroskopyň kömegi bilen mikroskopik obýektleriň şekillerini, araçäklerini we reňkini takyklyk bilen tapawutlandyryp bolýar. Sanly USB mikroskoplary, surat ýa-da wideo klip hökmünde görýän zatlaryňyzy tygşytlaýan sanly kamera bilen enjamlaşdyrylandyr. USB arkaly kompýutere birikdirilen sanly mikroskop, kompýuteriňizi mikrodalga dünýäsiniň köp syrlaryna göz aýlamaga mümkinçilik berýän häzirki zaman elektron enjamyna öwürýär.

  • Halanan sany
    7
  • Seredilen sany
    592

Meňzeş harytlar