Gurtly Satlyk Podwal

Item 1 of 2
Item 1 of 2

Baha görkezilmedik

Gurtly Satlyk Podwal
г. Ашхабад / Гуртли
  • Kategoriyasy Beýleki emläkler
  • Beýany

    Täze Gurtly 2-nji tapgyr hususy gozgalmaýan emläk ýarym podwal, Gurbansoltaneje köçäň ugry ýerleşýän ýeri gowy, 153 m2 köpmaksatly sosial-medeni, adminstratiw, ofis, dükan, salon, durmuş we söwda maksatly ulanmak üçin, bergi ýok diýip kepilnama alynan, 2 ýyl komunalnyý töleg edilen, firma bilen satylýar, ýerinde oňuşyk bolar, galan zat jañda tel üçin:861514208

  • Bildirişiň görnüşi: Satýaryn
  • Emläk görnüşi: Başga
Ulanyjy
Ulanyjy ady görkezilmedik