Gaz we duhowka arassalaýjy "Sitrusyň güýji" 30119 FABERLIC HOME seriýasy

Item 1 of 2
Item 1 of 2

Baha görkezilmedik

Gaz we duhowka arassalaýjy "Sitrusyň güýji" 30119 FABERLIC HOME seriýasy
Aşgabat / Ähli Aşgabat
  • Kategoriyasy Hojalyk himiýa
  • Beýany

    Gaz we duhowka arassalaýjy "Sitrusyň güýji" 30119 FABERLIC HOME seriýasy Önüm hakda Göwrümi: 500 ml. ÝAG WE ÝANYGA GARŞY EKSTRA-GÜÇ Işjeň formula hatda köne uglerod ýataklaryny, agyr we guradylan ýag belliklerini metal *, emal, keramiki we aýna-keramiki ýüzlerden aňsatlyk bilen aýyrýar. Näzik ýüzleri çyzyp ýa-da zaýalamaýar. Metal we keramiki peçleriň, penjireleriň, barbeküleriň, aşpez kapotlarynyň, induksiýa merkezleriniň, gap-gaçlaryň we panjaralaryň, gaz ojaklarynyň ähli görnüşleri üçin maslahat berilýär. ÜSTÜNLIKLER : Täzelenen ECO + formula agyr, guradylan ýaglary we ýataklary aňsatlyk bilen aýyrýar. Zähmet, kepillendirilen netijeler. Abraziw ýok - çyzyksyz arassalaýar. Doly ýuwulýar. Peçleriň we metal kapotlaryň ähli görnüşleri üçin. Aşhana rakowinadaky böwetleri aýyrmak üçin amatly. Ekologiýa taýdan arassa kompozisiýa - biodegrirlenip bilýän komponentler. Ýeňil rahatlandyryjy ys berýär. Septiki baklary bolan öýler üçin amatly, suw bilen köp ýuwulýar we hepdede 1 gezekden

Ulanyjy
Ulanyjy ady görkezilmedik