3002 TF TENI DLYA VEK 5 CVET"PRO PALETTE EYESH"019

Item 1 of 1
Item 1 of 1
3002 TF TENI DLYA VEK 5 CVET"PRO PALETTE EYESH"019

112.2 man


  • Kategoriyasy Ten
  • Beýany

    Içindäki E witaminiň nemlendiriji funksiýasy sebäpli, gabaklaryň gurulmagynyň öňüni alýar, reňk bilen doýgunlygyň ýokarlanmagy makiýaupyňyzyň berkligini ýokarlandyrýar. Bu size kölege oýnamak arkaly has çuňňur gözleri açmaga mümkinçilik berýär. Gije-gündiz amatly reňk wariantlary ajaýyp makiýaup alternatiwasyny üpjün edýär. Göz kölegesiniň mukdary: 5

  • Öndüriji ýurdy: Türkiýe
  • Görnüşi: ten
  • Nomer: 019
  • Halanan sany 0
  • Seredilen sany 10

Meňzeş harytlar