Oswejitel bambuk “Loreva” Shetdaly 55 ml

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel bambuk “Loreva” Shetdaly 55 ml

24.9 man

 • Kategoriyasy Howany tämizleýji
 • Beýany

  Ak gülli süýji şetdaly duşuşygy. LOREVA markasy bilen daş-töweregiňizde peýda bolan "şetdaly ysy". Güýçlendiriji süýji şetdaly, ortaky belliklerde ak gül we esasy belliklerde muskanyň sazlaşygy bilen ajaýyp we endikli tejribe hödürleýär. Arom - diffuzorlar jaýy ýa-da ofisi köptaraply atyr kompozisiýalary bilen doldurar we daş-töwerekdäki atmosferany janlandyrar. Hoşboý yslar parfýumeriýanyň nusgawy düzgünlerine laýyklykda döredilýär, ýokarky bellikleri eşidersiňiz, soň ýürek bellikleri açylar we ahyrynda esasy bellikler ýumşak erik ýaly bolar. Premium, baýlaşdyrylan we tebigy ýaglar bilen düzülen efir ýaglarynyň garyndysy, öýüňize, edaraňyza we beýleki gurşawyňyza ýakymly we täze ys berýär. Şahsyýetiňize ýa-da keýpiňize laýyk yslary saýlaň.

 • Brend:
  LOREVA
 • Halanan sany
  0
 • Seredilen sany
  85

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar