Oswejitel bambuk "Loreva" Okean 110 ml

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel bambuk "Loreva" Okean 110 ml

43 man

 • Kategoriyasy Howany tämizleýji
 • Beýany

  Öý ysy "Deňiz şemaly" LOREVA sizi deňiz kenaryndaky ýaly, kenara düşýän köpükli tolkunlar rahatlyk we rahatlyk berýän ýaly rahatlandyryjy şemalyň ysy bilen gurşap alar. Kompozisiýanyň başlangyç belliklerinde mentol we sitrus yslary bar, kompozisiýanyň ýüregi gül bellikleri, deňiz bellikleri hoşboýlygy we arassalygy söýýänler üçin hoşboý ys berýär. Öý üçin hoşboý ys, baýlaşdyrylan we tebigy ýaglary öz içine alýan efir ýaglarynyň garyndysyny howada ýaýradýar. Ys, kwartirada, ofisde, kafede ýakymly we täze ys döreder. Ys diffuzeri tüsse we öý haýwanlarynyň daşarky yslaryndan dynar, ýerine rahatlyk we rahatlyk atmosferasyny döredýän ýakymly ys bilen çalşar. Bezeg görnüşi sebäpli hoşboý ys özboluşly sowgat bolar. Otagdaky temperatura baglylykda “Deňiz şemaly” 110 ml öý atyry 4-5 hepdä çenli ýakymly ys ýaýradýar. Hoşboý ysyň intensiwligi goýlan taýaklaryň sany bilen kadalaşdyrylýar. Öý üçin taýakly yslar, jaý üçin diffuzorlar.

 • Brend:
  LOREVA
 • Halanan sany
  0
 • Seredilen sany
  100

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar