Oswejitel bambuk "Loreva" Türk Hammam 110 ml

Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel bambuk "Loreva" Türk Hammam 110 ml

43 man


  • Kategoriyasy Howany tämizleýji
  • Beýany

    Arassaçylyk we arassaçylyk duýgusy LOREVA markasy bilen daş-töweregiňizde peýda bolan "türk hammam tagamy". Adaty ak sabynyň arassalygyny duýarsyňyz. Daşky gurşawy ýiti we tebigy ysy bilen täzelän wagtyňyzda arassaçylyk duýgusyny berýär. Seni ýumşak şemaly bilen wagtyň geçmegi bilen syýahat edýär. Aroma diffuzorlary öýüňizi ýa-da ofisiňizi köptaraply atyrlar bilen töweregindäki atmosferany janlandyrýan kompozisiýalar. Hoşboý yslar parfýumeriýanyň nusgawy düzgünlerine laýyklykda döredilýär, ýokarky bellikleri eşidersiňiz, soň ýürek bellikleri açylar we ahyrynda esasy bellikler ýumşak erik ýaly bolar. Premium, baýlaşdyrylan we tebigy ýaglar bilen düzülen efir ýaglarynyň garyndysy, öýüňize, ofisiňize, awtoulagyňyza we başga-da ýakymly we täze ys berýär.

  • Brend: LOREVA
  • Halanan sany 0
  • Seredilen sany 71

Meňzeş harytlar