Oswejitel bambuk "Loreva" Ýantar 110 ml

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel bambuk "Loreva" Ýantar 110 ml

43 man

 • Kategoriyasy Howany tämizleýji
 • Beýany

  LOREWA-dan "Amber" öý ysdiffuzlar kaşaňlygyň we asyllylygyň ysyny siňdirdi - mahmal degen ýakymly ys. Gülli we agaçly bellikler bilen gündogar sebäpleri. Bu ysdiffuzlar ysdan dem alanda, onuň nämedigine düşünmekden saklanmak mümkin däl. Howa ýakymly ys ýaýratmak öýde, ofisde, kafede we beýleki jaýlarda ýakymly we täze ys berýän tebigy ýaglar bilen baýlaşdyrylan. Aroma diffuzeri Amber tüsse we öý haýwanlarynyň yslaryndan dynyp, ýakymly agaç ysyny çalşyp, keýpiňi gowulandyrar we rahatlyk we rahatlyk atmosferasyny döreder. Bezeg görnüşi sebäpli bu hoşboý ys dostlaryňyza özboluşly sowgat bolar.

 • Brend:
  LOREVA
 • Halanan sany
  1
 • Seredilen sany
  157

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar