Oswejitel bambuk "Loreva" Garpyz we Mango 110 ml

Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel bambuk "Loreva" Garpyz we Mango 110 ml

43 man


  • Kategoriyasy Howany tämizleýji
  • Beýany

    Süýji we gyzgyn tans. LOREVA markasy bilen daş-töweregiňizde peýda bolan "Garpyz bilen mangonyň utgaşmasy". Tropiki mangonyň täsiri bilen hoşboý ysly garpyz, salkynlygy daş-töweregiňizde duýulýar. Garpyz, süýji mango we olary birleşdirmegiň ysy bilen baýlaşdyryldy Garpyz ekzotik gülleri bu hoşboý ysyň syryny goşýar, öýüňizi ýa-da ofisiňizi köptaraply atyr kompozisiýalary bilen dolduryp, töweregiň atmosferasyny janlandyrýar. Hoşboý yslar parfýumeriýanyň nusgawy düzgünlerine laýyklykda döredilýär. Topokarky bellikleri eşidersiňiz, yzyndan ýürek bellikleri bolar we ahyrynda esasy bellikler ýumşak otly ýaly bolar. Premium, baýlaşdyrylan we tebigy ýaglar bilen düzülen efir ýaglarynyň garyndysy, öýüňize, edaraňyza we beýleki gurşawyňyza ýakymly we täze ys berýär.

  • Brend: LOREVA
  • Halanan sany 0
  • Seredilen sany 94

Meňzeş harytlar