Oswejitel bambuk "Loreva" Mango 55 ml

Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel bambuk "Loreva" Mango 55 ml

26 man


  • Kategoriyasy Howany tämizleýji
  • Beýany

    Mangony özüne çekiji höwes, täsin ekzotik miweler bilen utgaşdy LOREVA markasy bilen daş-töweregiňizde peýda bolan "Täze mangonyň tagamy". Tropiki şemal bilen daş-töwereginiň atmosferasyny janlandyrýar. Günorta Afrikada ösdürilip ýetişdirilen mangonyň miwelerini özüne çekýär, mango miwelerini we mango güllerini özüne çekýär. Aroma diffuzorlary öýüňizi ýa-da ofisiňizi köptaraply atyr kompozisiýalary bilen doldurar we daş-töwerekdäki atmosferany janlandyrar. yslar parfýumeriýanyň nusgawy düzgünlerine laýyklykda döredilýär. Topokarky bellikleri eşidersiňiz, soň ýürek bellikleri açylar we ahyrynda esasy bellikler ýumşak basylýar. Premium, baýlaşdyrylan we tebigy ýaglar bilen düzülen efir ýaglarynyň garyndysy, öýüňize, ofisiňize, awtoulagyňyza we başga-da ýakymly we täze ys berýär. Şahsyýetiňize ýa-da keýpiňize laýyk yslary saýlaň.

  • Brend: LOREVA
  • Halanan sany 0
  • Seredilen sany 107

Meňzeş harytlar