Oswejitel kare bambuk LOREVA SAKIZ 55 ml

Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel kare bambuk LOREVA SAKIZ 55 ml

26 man


  • Kategoriyasy Howany tämizleýji
  • Beýany

    Gum "Loreva" öýi üçin ysly diffuzer, çagalyk ýatdan çykmajak dünýäsine girer. Süýji we bigünä miweli bellikler içki çagaňyzy oýarmaga kömek eder. Ysyň açylmagy ananas, banan, rawertudana we bergamotyň gaýtaryp bolmajak tagamyny hödürleýär. Ysyň ýüregi yasemin we ýorunja bellikleridir. Ol özüne çekiji, çylşyrymly we vaniliň we muskanyň ysyny gizläp, ajaýyp çuňňur duýgurlygy ýüze çykarýar. Daşarky yslar derrew ýitýär: iýmit, öý himiki serişdeleri, tüsse, diňe öý üçin ýakymly ys duýulýar. Elit, baýlaşdyrylan we tebigy ýaglary öz içine alýan efir ýagynyň ýakymly ysyny howada ýaýratmak, öýde, ofisde, awtoulagda, kafede, restoranda we beýleki ýerlerde ýakymly we täze ys berýär.

  • Brend: LOREVA
  • Halanan sany 1
  • Seredilen sany 134

Meňzeş harytlar