Oswejitel "Loreva" Kardelen 55 ml

Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel "Loreva" Kardelen 55 ml

26 man


  • Kategoriyasy Howany tämizleýji
  • Beýany

    Ereýän suwuň ysy, akymlara birleşip, bahar böleklerini göterip, henizem doňan toprak. Gar garlarynyň ysy tokaýyň ereýän ýamalarynyň ysyny ýada salýar, gözenekli gar çygly topragy we gün şöhlesinden we yssydan entek güýç gazanyp bilmedik näzik ýaşyl ösümlikleri açýar. Gar ýagýan gül, baharyň habarçysy we köpden bäri garaşylýan ýylylygyň gelmegine umyt nyşanydyr. Arassa çüýşäniň içinde gar damjasynyň kaşaň dynç alyş belliklerinden dokalan ajaýyp ysly kompozisiýa bar. Oňa gamyş taýaklaryny goýup, otagy ajaýyp ys bilen doldurmaga goşant goşarsyňyz.

  • Brend: LOREVA
  • Halanan sany 0
  • Seredilen sany 127

Meňzeş harytlar