1385 BALZAM D/USTAVSHIH NOG OLIV MASLO 275 ml

Item 1 of 1
Item 1 of 1
1385 BALZAM D/USTAVSHIH NOG OLIV MASLO 275 ml

38.4 man


  • Kategoriyasy Aýak üçin
  • Beýany

    Zeýtun ýagyna esaslanýan balzamy ýadaw, stresli aýaklara aňsatlyk bilen energiýa we janlylyk dikelder. Ösümlik ekstraktlary bilen baýlaşdyrylan balzam, aýaklaryň derisini ýumşadýar, nemlendirýär we täzeleýär, gan aýlanyşyny kadalaşdyrýar, çişmegi, agyryny we rahatsyzlygy aýyrýar. Şeýle hem anti-varikoza, çişmä garşy, antibakterial we dezodorizasiýa täsirleri bar. Aýak balzamyny yzygiderli ulanmagyň netijesinde ýadawlygy we rahatsyzlygy ýatdan çykararsyňyz we aýaklaryňyz ýeňil, energiýa we özüne çekiji görnüşe eýe bolar.

  • Halanan sany 0
  • Seredilen sany 30

Meňzeş harytlar