3350 KREM-MYLO OVSYAN MOLOKO/LISTYA SMORODINY 450m

Item 1 of 1
Item 1 of 1
3350 KREM-MYLO OVSYAN MOLOKO/LISTYA SMORODINY 450m

25 man


  • Kategoriyasy Sabyn
  • Beýany

    Açyk miweli ysly we merjen enäniň näzik enesi bolan lýuks krem-sabyn hapalaryň, bakteriýalaryň we mikroblaryň derisini ýuwaşlyk bilen arassalaýar. Ýumşak ýuwujy serişdeleri bolan ýörite formula ýuwmak üçin amatly we deriniň tebigy pH deňagramlylygyny bozmaýar. Deriniň täsin gidrasiýa ulgamy, deriniň gidrasiýasyny janlandyrmak, gidro-lipid balansyny dikeltmek we guramagynyň öňüni almak üçin Hydrovance işjeň maddasyny we gialuron turşusyny öz içine alýar. Süýt süýdü, ýüpek beloklary we iris, erik we şi ýagy bilen seresaplylyk bilen saýlanan ýaglar, derini ýüpek, tekiz we ajaýyp ýumşak goýup, doly ideg we ýumşak iýmit berýär. Gymmat bahaly nan we neroli ýaglary, malina we smorodina ýapragy ekstraktlary bilen birleşip, derini peýdaly witaminler bilen doldurýar, tebigy özüne çekijiligini güýçlendirýär we saklaýar. Duş jeli hökmünde ulanylyp bilner. Deriňize uzak wagtlap näziklik, arassalyk we miweli täzelik beriň!

  • Görnüşi: Suwuk
  • Öndüriji ýurdy: Ukraina
  • Halanan sany 1
  • Seredilen sany 25

Meňzeş harytlar